Terug naar kennisbank

VEMW: Analyse van de emissiereductie door levering afgevangen CO2 aan de glastuinbouw

Klimaat EmissieRapport22 mei 2020Jacques van de Worp

Studie door Ecorys in opdracht van VEMW.

De analyse-opdracht aan Ecorys luidde:
In 2020 is de SDE-subsidieregeling verbreed. In de aangepaste SDE++-regeling komen diverse technieken die bijdragen aan reductie van broeikasgasemissies in aanmerking voor subsidie.
In de glastuinbouw wordt CO2nuttig toegepast. Glastuinbouwondernemers injecteren CO2 in de kassen om de groei van gewassen te bevorderen. Een groot deel van de hiervoor gebruikte CO2 komt uit de rookgassen van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) en aardgasketels. In dit productieproces komt CO2 vrij. Een kleiner deel van de CO2 in de kas wordt extern aangeleverd. Als CO2 extern wordt aangeleverd hoeft de glastuinbouwondernemer zijn WKK of aardgasketel niet aan te zetten om CO2 te produceren. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een besparing van de CO2-emissies die per saldo in de atmosfeer komen (netto CO2-emissie). Wageningen Economic Research (WER) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een rapport geschreven over het effect van extra CO2-inkoop op emissie van de glastuinbouw in Nederland in 2030. Dit WER-rapport is door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij een kamerbrief. In deze kamerbrief staatdat de minister PBL gevraagd heeft om CO2-afvang en -levering aan de glastuinbouw door te rekenen voor de SDE++ 2021 subsidie.