Terug naar kennisbank

Position paper VEMW "Waterstof"

Waterstof Beleid en toezichtPositionpaper VEMW6 mei 2020Jacques van de Worp

Waterstof zal op de langere termijn een belangrijk onderdeel uitmaken van de energiemix en kan de energie-en industrietransitie naar een klimaatneutrale energie-en grondstoffenvoorziening in belangrijke mate ondersteunen.

PPWaterstofNederland is goed gepositioneerd om deze kans te verzilveren door de ligging aan zee (wind-op-zee parken, zeehavens), de bestaande gasinfrastructuur, opslagfaciliteiten (zoutcavernes, uitgeproduceerde gasvelden), een liquide gasmarkt en -hub, en heeft kennis en ervaring, ook t.a.v. elektrochemie (elektrolyse).Waterstof is inmiddels ook een Europees speerpunt en in onder meer Duitsland wordt net als in Nederland een waterstofbeleid ontwikkeld.