Terug naar kennisbank

Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw

Rapport TNO

Waterstof Rapport2 maart 2020Jacques van de Worp

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet flink wat gebeuren. Volgens het onlangs gesloten Klimaatakkoord moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn.

De verduurzaming van de bestaande bouw gaat buurt voor buurt en wijk voor wijk. De gemeentes werken nu aan een Transitievisie Warmte waarin een realistisch tijdspad geschetst moet worden waarop buurten en wijken van het aardgas af gaan. Deze Transitievisie Warmte moet eind 2021 gereed zijn. De gemeenten geven aan welke buurt wanneer aan de beurt is. Bovendien maakt de gemeente voor buurten die voor 2030 van het aardgas af gaan bekend wat het preferente alternatief is voor aardgas en welke energieinfrastructuur daar bij hoort.

Waterstof kan nodig zijn om 100% aardgasvrije wijken te realiseren. Voor situaties in de bestaande gebouwde omgeving waarin het aardgasnet beschikbaar blijft  voor gebruik, bevat het Klimaatakkoord de suggestie om ook de mogelijkheden voor de inzet van groen gas en klimaatneutrale waterstof te betrekken bij de opties voor verduurzaming van de warmtevoorziening. In tal van situaties in de bestaande bouw kan blijvend gebruik van het bestaande gasnet maatschappelijk gezien (voorlopig) namelijk de meest haalbare optie blijken te zijn.

Auteurs: Marcel Weeda en Robin Niessink