Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK inzake de Resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE (incl.2019, en 2020)

Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport26 november 2019Jacques van de Worp

Hiermee wordt de Kamer geïnformeerd over de behaalde resultaten in 2018 van de convenanten Meerjarenafspaak Energie-efficiëntie ETS -ondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-Efficientie 3 (MJA3).

De bedrijven liggen gemiddeld genomen op koers voor de doelstellingen in 2020 maar zullen ook in 2019 en 2020 goede resultaten moeten neerzetten om de doelen daadwerkelijk te realiseren. 

Hieronder kunt u de resultatenbrochures downloaden over 2018, 2019 en het laatste jaar 2020.