Terug naar kennisbank

Besluit ACM Wijziging tariefstructuren

Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven25 november 2019Jacques van de Worp

Kenmerk ACM/UIT/521522 wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de vernieuwde aansluittaak voor regionale netbeheerders gas.

Gelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet wordt de tarievencode gewijzigd.