Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK inzake de Duitse Klimaatplannen

Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief8 november 2019Jacques van de Worp

Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 september jl. is de minister verzocht de kamer te informeren over het Duitse klimaatbescheremingsplan 2030, dat op 20 september 2019 werd gepresenteerd. (kenmerk 2019Z17827).

Duitsland en Nederland hebben een intensieve dialoog over de klimaat-en energietransitie.