Terug naar kennisbank

EU Richtlijn Industriële emissies.pdf

Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie17 oktober 2019Jacques van de Worp

Publicatieblad van de Europese Unie L 334/17
Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)

Richtlijn industriële emissies.