Terug naar kennisbank

ACM Besluit cobrakabel

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument17 oktober 2019Matthieu van den Beld

Besluit over het voorstel van TenneT voor de hoeveelheid langetermijn transmissierechten op de biedzonegrensDenemarken 1 - Nederland (2019-2020) Ons kenmerk: ACM/UIT/519787 - Zaaknummer: ACM/19/036419

Op de Cobra-kabel tussen Nederland en Denemarken zal TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) langetermijn transmissierechten veilen. TenneT heeft daartoe een voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) met de hoeveelheid voor 2019 en 2020.

TenneT zal een maandcapaciteit van 150 MW voor de maanden november en december 2019 veilen. Omdat de Cobra—kabel pas in de loop van 2019 operationeel werd, wordt geen jaarcapaciteit voor 2019 aangeboden. Voor 2020 wordt 150 MW als jaarlijks product geveild en 150 MW voor maandcontracten. Er wordt dus in totaal 300 MW als Iange termijn producten aangeboden. De resterende capaciteit (en eventuele niet verkochte langetermijn capaciteit) wordt aangeboden als day-ahead capaciteit. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de doelstellingen en eisen van de Elektriciteitswet en de Netcode Elektriciteit. De ACM keurt het voorstel daarom goed.