Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK inzake Eerste resultaten informatieplicht energiebesparing

Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief16 september 2019Jacques van de Worp

In de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV2017) is geconstateerd dat de al lang bestaande energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer onvoldoende is nageleefd om de energiebesparingsdoelen te realiseren (Kamerstuk 30196, nr.559).

Stand van zaken

Tot en met 20 augustus hebben 27.426 bedrijfsvestigingen via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Op basis van een schatting houdt het Rijk op dit moment rekening met maximaal tussen de 50.000 en 60.000 bedrijfsvestigingsrapportages die voor 1 juli 2019 ingediend hadden moeten worden. Op basis van deze inschatting heeft inmiddels 46% - 55% van de bedrijfsvestigingen die per 1 juli moeten rapporteren dit ook daadwerkelijk gedaan.