Terug naar kennisbank

ACM Leidraad Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers Toegestane activiteiten onder huidig wettelijk kader

Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument14 september 2019Jacques van de Worp

Zaaknr. ACM/19/036168

Documentnr. ACM/UIT/555471

14 september 2019

De markten voor alternatieve energiedragers, waaronder waterstof, biogas, warmte en koude, zijn volop in ontwikkeling. Om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te faciliteren,geeft de ACM in deze leidraad graag duidelijkheid over welke mogelijkheden het huidige wettelijk kader netwerkbedrijven biedt om actief te zijn op deze markten. Deze uitleg ziet in het bijzonder op artikelen 10d van de Gaswet en 17c van de Elektriciteitswet. Met deze uitlegkunnen netwerkbedrijven gebruikmaken van de mogelijkheden diedewet hen biedtom de energietransitiemede vorm te geven, en weten marktpartijen waar zij wel en niet concurrentie van netwerkbedrijven mogen verwachtenof samenwerking met netwerkbedrijven mogen zoeken. Op deze manier kan de markt voor alternatieve energiedragers zich zo goed mogelijk ontwikkelen, wat ook de energietransitie ten goede komt.