Terug naar kennisbank

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument9 juli 2019Jacques van de Worp

De memorie van toelichting op deze Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord en enkele wijzigingen.

Dit wetsvoorstel bevat voorstellen ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord, met uitzondering van de in het Klimaatakkoord voorziene introductie van een CO2-heffing voor de industrie en de aanpassing van de salderingsregeling en de zogenoemde postcoderoos in de energiebelasting. De uitwerking van de CO2-heffing kost meer tijd en maakt daarom geen onderdeel uit van dit wetsvoorstel. Het streven is dat de wetgeving voor deze heffing bij het Belastingplan 2021 aanhangig zal worden gemaakt. Voor de aanpassing van de salderingsregeling en postcoderoos wordt nog bezien hoe dit wetgevingstechnisch het best kan worden geïmplementeerd. Ook bevat dit voorstel de uitwerking van een fiscaal onderdeel van het door het kabinet op 28 juni 2019 gepresenteerde Urgenda-pakket.