Terug naar kennisbank

Kamerbrief I&W Pilot bezien watervergunningen

Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, VergunningRapport4 juli 2019Roy Tummers

Voorlopige uitkomsten pilot bezien watervergunningen en eindrapport.

Met de brief voor het AO Water van 20 juni 2019 (Kamerstuk 27625-472) is de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. De Delta-aanpak Waterkwaliteit geeft onder andere een extra impuls aan nieuwe uitdagingen om ons water chemisch schoon en ecologisch gezond te krijgen en te houden voor duurzaam gebruik. Er zijn nog stevige uitdagingen om de kwaliteit van ons water overal goed te krijgen.

Het eindrapport van RWS is bijgevoegd.