Terug naar kennisbank

VEMW zienswijze Wacc Drinkwater 2020

Drinkwater Prijzen en tarieven28 juni 2019Roy Tummers

VEMW, als vertegenwoordiger van de zakelijke drinkwaterconsumenten, reageert op de conceptrapportage van The Brattle Group (d.d. 27 mei 2019) inzake de WACC voor drinkwaterbedrijven voor de periode 2020-2021. Deze reactie is mede gebaseerd op extern  advies dat VEMW heeft ingewonnen.

VEMW kan zich in grote lijnen vinden in het advies van Brattle. Hoewel wij van mening zijn dat het Brattle-rapport gedegen is, zijn we het op een enkel punt niet eens met het advies van Brattle. (zie de bijlage).

Bijgevoegd is een Kamerbrief van 1 november 2019 over de vermogenskostenvoet m.b.t. tarieven drinkwaterbedrijven.