Terug naar kennisbank

VEMW E&W Update 2 2019

Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update1 juni 2019Thessa de Ridder

Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.

Thema's:

Nieuw instrument stimulering emissiereductie industrie: SDE++

ACM dwingt markttoegang op gesloten distributiesystemen af

Eerste resultaten evaluatie droogte 2018

Drinkwaterbeleid wordt herijkt

VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas 2019