Terug naar kennisbank

Brief ministerie van Financiën aan de Koning (Wet minimum CO2 -prijs elektriciteitsopwekking)

Klimaat Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven, Emissie28 mei 2019Jacques van de Worp

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij  elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Het wetsvoorstel regelt de invoering van een minimumprijs voor de emissie van broeikasgassen (CO2 en andere broeikasgassen) als gevolg van – uitsluitend – de opwekking van elektriciteit in energiecentrales en andere bedrijven (in het bijzonder de industrie) die vallen onder het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS). De minimumprijs krijgt effect via belastingheffing: voor de emissie van broeikasgassen als gevolg van elektriciteitsopwekking moet belasting worden betaald als de prijs van emissie in het EU ETS lager is dan de Nederlandse minimumprijs. Het belastingtarief (per ton broeikasgas) is dan gelijk aan het verschil tussen deze minimumprijs en de EU ETS prijs.