Terug naar kennisbank

Kamerbrief Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons

Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief15 mei 2019Jacques van de Worp

Het Nederlandse, Europese en mondiale klimaatbeleid betekent eenf undamentele verandering voor de industrie. Richting 2050 moet industriële productie klimaatneutraal worden.Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de wereld in 2050 nog steeds behoefte heeft aan  industriële basisproducten.

Nederland heeft daarom de ambitie en de kans om de (Europese) vestigingsplaats te zijn voor duurzamen (basis)industrie. We hebben hier alles voor in huis: van een hoogopgeleide technische beroepsbevolking tot een gunstige ligging voor verhandeling en transport van industriële grondstoffen en goederen; van de mogelijkheden die de Noordzee biedt voor productie van grootschalige, groene elektriciteit tot de aanwezigheid van lege gasvelden voor opslag van waterstof en CO2 (CCS) en een buizennetwerk dat ooit is aangelegd voor aardgas maar dat ook geschikt is voor waterstof en groen gas.