Terug naar kennisbank

VEMW brief ACM Zienswijze ontwerp codebesluit RNB Gas

Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving7 mei 2019Jacques van de Worp

Zienswijze op het ontwerp Codebesluit Faciliteren marktprocessen voor afnemers op gesloten distributiesystemen(Zaaknummer ACM/17/022723).

VEMW behartigt de belangen van de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de energiemarkten, waaronder de gasmarkt, is een eigenstandig recht om (een) leverancier(s) te contracteren naar hun eigen keuze van groot belang (‘vrije leverancierskeuze’). Een belang dat ook erkend is en vastgelegd in de Europese regulering en de Nederlandse wet (artikel 15 Elektriciteitswet en Artikel 2a Gaswet). Derdentoegang betekent dat energieleveranciers vrij toegang hebben tot de netten die dienen voor het transport van elektriciteit en gas.