Terug naar kennisbank

Staatscourant Faciliteren marktprocessen voor afnemers op een GDS

Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument7 mei 2019Matthieu van den Beld

In dit besluit stelt de ACM de voorwaarden vast met betrekking tot het faciliteren van de marktprocessen voor afnemers op een gesloten distributiesysteem. Het voorstel heeft daarmee betrekking op zogenoemde derdentoegang voor afnemers op een GDS.

De aanleiding van deze codewijziging is het codebesluit gesloten distributiesystemen van 14 december 2015. Hierin is het begrip Gesloten Distributiesysteem in de Nederlandse codes opgenomen. In dat besluit heeft de ACM aangegeven dat door het arrest van het Europese Hof over het geschil Citiwork-Luchthaven Halle/Leipzig derdentoegang ook voor afnemers op een GDS moet gelden. De ACM heeft in dit besluit vastgesteld dat de derden-toegang tot een GDS, die verbonden is met een regionaal gastransportnet, niet in de technische codes geregeld is. Door het ontbreken van deze derdentoegang bestond voor afnemers op een GDS op dat moment niet de mogelijkheid om een eigen gasleverancier te contracteren. Dit was voor de ACM aanleiding om bij brief van 19 mei 2016 de gezamenlijke netbeheerders opdracht te geven tot het indienen van een voorstel voor het wijzigen van de codes waarmee de markttoegang voor afnemers op een GDS geregeld wordt. Op 17 november 2017 heeft de ACM wederom een opdracht gegeven om de voorwaarden zodanig te wijzigen dat derdentoegang voor afnemers op een GDS mogelijk wordt.