Terug naar kennisbank

Memo inzake Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw

Klimaat Beleid en toezicht23 april 2019Matthieu van den Beld

In de milieuwetgeving zijn verschillende verplichtingen opgenomen voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen. In de praktijk is niet altijd duidelijk wie als eerste verantwoordelijk is voor het naleven van deze verplichtingen. Zowel bij bedrijven en instellingen als bij het bevoegd gezag bestaat behoefte aan eenduidige afspraken hierover.

Tussen de koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGMNL, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en in afstemming met het Kernteam EEDi is overleg gevoerd over wie, door de overheid, alsverantwoordelijke wordt aangesproken voor energiebesparing op basis van de milieuwetgeving. De afspraken-zoals hieronder opgenomen in de tabel-richten zich op kantoren en winkels, maar de systematiek is ook toepasbaar op andere sectoren.