Terug naar kennisbank

Rechtbank Gelderland: Kort geding Elektriciteitswet.

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving19 april 2019Matthieu van den Beld

Zaaknummer 350427 tegen Liander

Zuiver contractuele congestie geen weigeringsgrond als bedoeld in art. 24 lid 2.

Weigering omdat reeds voor de volledige capaciteit met anderen is gecontracteerd is discriminatoir. Schaarste zal non-discriminatoir moeten worden verdeeld onder contracten als het kan met congestiemanagement op grond van hoofdstuk 9 Netcode. Mogelijkheid van congestiemanagement door netbeheerder niet (voldoende)onderzocht. Niet aannemelijk gemaakt dat congestiemanagement geen oplossing kan bieden. Vordering tot het doen van aanbod toegewezen.