Terug naar kennisbank

Brief VEMW aan EZK inzake zienswijze VEMW op wetsvoorstel 'wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers

Gassen Wet- en regelgeving, Markt15 april 2019Jacques van de Worp

VEMW heeft genomen van de internetconsultatie wetvoorstel 'wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers' en maakt gebruik van de geboden gelegenheid procedureel en inhoudelijk te reageren op het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

VEMW is onverminderd van mening dat de gaswinning uit het Groningenveld een maatschappelijk probleem is en begrijpt het belang van een versnelde beëindiging van die winning. VEMW heeft sinds de eerste aankondiging van de minister dienaangaande in januari 2018 aangedrongen op een doelmatig pakket aan maatregelen om aan dit beleid invulling te geven. Bedrijven met een aansluiting op het laagcalorisch gasnet van GTS hebben in overleg met het ministerie aangegeven bereid te zijn constructief mee te werken en naar vermogen een bijdrage te leveren. Voor alle gasverbruikers geldt dat zij kosten in rekening gebracht krijgen voor maatregelen die in dit kader in de gasvoorziening worden genomen.