Terug naar kennisbank

Rapport Tennet "Productspecificaties reservevermogen overige doeleinden (Redispatch)"

Elektriciteit NetwerkenRapport11 april 2019Matthieu van den Beld

Dit document beschrijft de productspecificaties van ROD, met name de voorwaarden voor het leveren van ROD, het versturen van biedingen, het proces van het afroepen van biedingen en de administratieve afhandeling.

Tennet prodspecs redispatchAls Transmission System Operator (TSO) is het de wettelijke taak van TenneT om de netveiligheid van het elektriciteitssysteem in Nederland te waarborgen. Hiertoe koopt TenneT zogenoemde ondersteunende diensten van gekwalificeerde marktpartijen. Marktpartijen in de rol van Transport Service Provider (TSP) kunnen het product Reservevermogen Overige Doeleinden (ROD) aan TenneT aanbieden. TenneT gebruikt dit vermogen voornamelijk om het risico van verwachtte transportbeperkingen te mitigeren, door de vermogensstromen over bepaalde netwerkelementen te verminderen. Uitganspunt hiervoor is de netveiligheidsanalyse van TenneT onder het criterium van enkelvoudige storingsreserve.

Door de inzet van ROD op verschillende aansluitpunten in het net, wordt de opwek en het verbruik in het net geografisch verschoven, waarmee vermogensstromen beïnvloed worden. Dit proces wordt ook wel redispatch genoemd. ROD kan ook worden ingezet als maatregel bij zowel nationale als internationale transportproblemen. Het product ROD wordt gebruikt voor het oplossen van transportproblemen. Voor balanshandhaving gebruikt TenneT andere producten.

Dit document beschrijft de productspecificaties van ROD, met name de voorwaarden voor het leveren van ROD, het versturen van biedingen, het proces van het afroepen van biedingen en de administratieve afhandeling.

Bron: Tennet