Terug naar kennisbank

Internetconsultatie voorstel van wet tot wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers

Gassen Wet- en regelgevingKamerbrief19 maart 2019Jacques van de Worp

Voorstel van wijziging van de de gaswet inzake gebruik laagcalorisch gas.

Wetsvoorstel 35328 verbod op g-gas

Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel bc door een puntkomma,een onderdeeltoegevoegd, luidende: bd: omschakelen: het voorzien van een afnemer van een aansluiting, met een doorlaatwaarde van groter dan 40m3(n) per uur, waarmee hoogcalorisch gas kan worden onttrokken aan het gastransportnet, welke in de plaats treedt van de aansluiting waarmee laagcalorisch gas aan het gastransportnet wordt onttrokken.