Terug naar kennisbank

Rapport PWC "De effecten van een nationale heffing op broeikasgas in de industrie"

Klimaat EmissieRapport13 maart 2019Matthieu van den Beld

Ditrapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis rondom de effecten van een nationale CO2-heffing in de industrie.

PwC heeft de mate van uitstoot van broeikasgassen vergeleken met wat door de overheid isbeprijsdin Nederland en in een selectie van andere landen. Daarnaast hebben zij geanalyseerd welk effect een nationale heffing op broeikasgasemissie in Nederland kan hebben op productie-en investeringsbeslissingen op boardroomniveau.

Bron: PwC