Terug naar kennisbank

Kamerbrief Groeistrategie voor Nederland op de lange term

Klimaat EmissieKamerbrief12 maart 2019Jacques van de Worp

Deze brief richt zich op de zes domeinen, die tezamen een groeisprong mogelijk maken: vier domeien richten zich op mensen, één opdebereikbaarheiddiebepalendisvoordecomplexeeconomischerelaties en één op
energie,
industrieenlandbouw.

Deze brief richt zich op de zes domeinen, die tezamen een groeisprong mogelijk maken. De eerste vier van deze thema’s richten zich op mensen: de kennis en de arbeidsdeelname van de Nederlander. Daarbij zijn de uitdagingen in onderwijs anders dan die van leven lang ontwikkelen en die zijn weer anders dan die van de arbeidsmarkt en die in het domein van onderzoek en innovatie. Het vijfde domein betreft de bereikbaarheid die bepalend is voor de complexe economische relaties van deze tijd waarin vele partijen met elkaar samenwerken aan producten en diensten. En ten slotte stellen de drie grote transities van deze tijd in de energie, industrie en landbouw ons voor uitdagingen die tot verlies, maar ook tot groei van de welvaart kunnen leiden.