Terug naar kennisbank

VEMW E&W Update 1 2019

Gassen Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update1 maart 2019Thessa de Ridder

Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.

Thema's:

Grote verschuivingen in tarieven gastransport 2020

Meer duidelijkheid beleid uitfasering Groningengas

Kentering in transparantie drinkwatertarieven

Time-out voor plannen waterschapsbelastingen

Besluit ACM aangaande elektriciteitsbalancering