Terug naar kennisbank

Rapport Vivet Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

Klimaat Beleid en toezichtRapport25 februari 2019Jacques van de Worp

Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

De huidige informatievoorziening voor de energietransitie is onvoldoende toegesneden op de informatiebehoefte van partijen die willen bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving vanaf 2050. Dit document beschrijft voorstellen voor de Verbetering van de InformatieVoorziening voor de Energie-Transitie (VIVET) dat is opgesteld op verzoek van de ministeries van EZK en BZK.