Terug naar kennisbank

Rapport ESNL "Nationaal actieplan energieopslag"

Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport5 februari 2019Hans Grünfeld

In dit actieplan brengt ESNL de cruciale rol van opslag en conversie als ‘werkpaarden voor de energietransitie’ in beeld en geven zij randvoorwaarden en concrete acties aan die nodig zijn om deze vorm van flexibiliteit naar een hoger plan te tillen.

ESNLActieplan1

Met het actieplan wil ESNL de noodzaak om de energietransitie te versnellen via de inzet van energieopslag- en conversie op de agenda zetten. Het actieplan bevat daartoe diverse voorstellen om barrières weg te nemen voor alle vormen van opslag, zoals het gebrek aan een juridische status voor energieopslag, het uitblijven van snelle vergunningsprocedures en de noodzaak van actuele data over de stand van zaken van het elektriciteitsnet.