Terug naar kennisbank

ACM Gewijzigd Methodebesluit GTS 2017-2021

Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument24 januari 2019Jacques van de Worp

Zaaknr. ACM/18/033724 / Documentnr.ACM/UIT/505484

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 82, tweede lid, van de Gaswet.