Terug naar kennisbank

ACM Besluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit

Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument20 december 2018Matthieu van den Beld

Deze codewijziging zorgt ervoor dat meerdere codes worden gewijzigd. Zo worden de Netcode en de Systeemcode elektriciteit samengevoegd. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit verschillende Europese Verordeningen.

Nieuwe Europese Verordeningen bevatten verschillende onderwerpen die nu in de Netcode en Systeemcode elektriciteit worden geregeld (met  name Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG Verordening)). Omdat het niet is toegestaan om nationale regels te hebben die al door Europese Verordeningen worden geregeld moesten de Netcode en Systeemcode worden aangepast. Deze codes zijn vervolgens samengevoegd tot één Netcode elektriciteit. De begrippen in de Begrippencode elektriciteit zijn aangepast aan de definities in de Europese Verordeningen. De Informatiecode wordt aangepast om verwijzingen naar artikelen in de oude Netcode en Systeemcode te actualiseren naar de nieuwe Netcode elektriciteit.

Daarnaast laat de RfG Verordening op sommige onderdelen ruimte voor netbeheerders om voorwaarden in te vullen. Ook dat gebeurt met deze codewijziging. De eisen gelden niet voor bestaande productie-eenheden. De eisen voor bestaande eenheden zijn opgenomen in hoofdstuk 14 van de nieuwe Netcode elektriciteit.

Belangrijkste onderdelen van het besluit zijn: 

  • Verwijdering van teksten die voorwaarden bevatten die al rechtsreeks door de RfG Verordening worden voorgeschreven. Waar de RfG Verordening ruimte geeft, wordt deze ruimte ingevuld.
  • De Netcode en Systeemcode worden samengevoegd.
  • Terminologie en begrippen worden gewijzigd en in overeenstemming gebracht met Europese begrippen.
  • De Tarievencode elektriciteit, Gebiedsindelingscode elektriciteit en Meetcode elektriciteit worden ook tekstueel (niet–inhoudelijk) gewijzigd.

Bron: ACM