Terug naar kennisbank

Rapport PBL "Meten met twee maten"

Elektriciteit Gassen LeveringRapport18 december 2018Matthieu van den Beld

Een studie naar de betaalbaarheid van de energierekening van huishoudens.

Het PBL bekijkt in dit rapport de kosten van energie in samenhang met de woonlasten. Er is gekeken naar het aandeel van het besteedbare inkomen dat een huishouden uitgeeft aan energie (de energiequote) en de mate waarin een huishouden na woon- en energielasten geld overhoudt voor het minimale levensonderhoud (het betaalrisico).

Een belangrijke conclusie van het rapport is dat de energierekening niet als een afzonderlijk iets gezien kan worden, maar onderdeel is van een complex vraagstuk dat meerdere beleidsdomeinen raakt. Het is een samenspel van energie-, woon- en inkomensbeleid. Dit betekent dat samenwerking tussen ministeries en andere overheden cruciaal is. Deze aanbeveling van het rapport neemt het kabinet graag ter hand.

Bron: PBL