Terug naar kennisbank

Europese richtlijnen Energie-efficiency 2030 en Hernieuwbare Energie 2030

Klimaat Wet- en regelgeving11 december 2018Jacques van de Worp

Richtlijnen van de Europese Raad en het Europese Parlement

RICHTLIJN (EU) 2018/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2018 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

RICHTLIJN (EU) 2018/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare  ronnen (herschikking)