Terug naar kennisbank

Gesloten Distributie Systeem (GDS): overdracht van particulier net

Elektriciteit Gassen NetwerkenGerechtelijke uitspraak, Handleiding, Wetgevingsdocument5 december 2018Matthieu van den Beld

Indien voor een particulier net geen ontheffing is verleend, kun je het net ontbinden of een netbeheerder aanwijzen. Een netbeheerder aanwijzen betekent dat je het eigendom van het net overdraagt aan een openbare netbeheerder.

Hieronder tref je diverse documenten en gerechtelijke uitspraken aan die je meer informatie geven over de verkoop van je elektriciteits- of gasnet aan een openbare netbeheerder.

Er zijn verschillende zaken beschikbaar die het ovedragen van het juridische en/of econmische iegndom aangaan. Raadpleeg daarvoor De rechtspraak. Met trefwoorden kun je zoeken op uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en van bijzondere colleges.