Terug naar kennisbank

VEMW brief ACM inzake Zienswijze “Ontwerpbesluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit”

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving3 december 2018Matthieu van den Beld

Zaaknummer ACM/1 8/032994

Het ontwerpbesluit beantwoordt het ‘Voorstel codewijziging samenvoegen Netcode en Systeemcode’ van Netbeheer Nederland en de NEDU, dat is gepubliceerd op 2 juli, 2018. Het voorstel raakt meerdere netcodes. Het bovengenoemde ontwerpbesluit betreft het antwoord van de ACM op bijlage 5 van het codewijzigingsvoorstel, en heeft betrekking op de netcode elektriciteit en de systeemcode elektriciteit. Daarnaast is het ontwerpbesluit ook aangepast op basis van input, waarvan weliswaar de oorsprong weliswaar niet geheel eenvoudig te achterhalen valt.