Terug naar kennisbank

Brabants grondwater - nu en in 2014 rapport provincie Noord-Brabant

Herziening grondwaterbeleid provincie Noord-Brabant

Grondwater Beleid en toezichtRapport9 november 2018Roy Tummers

Beleid is gericht op het voorkomen van het toenemen van onttrekkingen en het ontwikkelen van een toekomstbestending grondwaterbeleid.

Herziening grondwaterbeleid

Provinciaal Milieu en Water Plan 2016-2021: van standstill naar regionaal maatwerk
beschermen wat moet, ruimte laten waar dat kan
onttrokken grondwater in evenwicht met aanvulling en draagkracht watersysteem
diepere grondwater als grondwaterreserve voor de toekomst.

Bestuursakkoord 2015-2019
versterken verdrogingsaanpak door maken afspraken en/of treffen regelingen met bedrijven die grootschalig grondwater onttrekken