Terug naar kennisbank

ACM Besluit verbeteren beveiliging persoonsgegevens (dataveiligheid)

xx

Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument30 oktober 2018Jacques van de Worp

Verbeteren van de beveiliging van (persoons)gegevens die uitgewisseld worden door netbeheerders, leveranciers en programmaverantwoordelijken bij het uitvoeren van klantprocessen voor kleinverbruikers, met name het proces in het kader van de overstap van een kleinverbruiker naar een nieuwe energieleverancier.

Voor een goede en soepele werking van de energiemarkt is het noodzakelijk dat er gegevens worden uitgewisseld tussen partijen in de energiesector, zoals netbeheerders, energieleveranciers en programmaverantwoordelijken (BRP). De gegevensuitwisseling maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat kleinverbruikers snel en gemakkelijk kunnen overstappen van energieleverancier. De gegevens die worden uitgewisseld, zijn opgeslagen in drie centrale registers. In het centraal aansluitingenregister (CAR) staan per aansluiting administratieve gegevens zoals adresgegevens, de grootte van de aansluiting, de actuele leverancier en het standaardjaarverbruik. Het contracteindegegevensregister (CER) bevat voor iedere kleinverbruikaansluiting gegevens van de lopende contracten en van de in de toekomst van kracht wordende contracten die al overeengekomen zijn. Deze gegevens zijn de identiteit van de leverancier met wie het contract is gesloten en de einddatum en de opzegtermijn van het contract. Het toegankelijk meetregister (TMR) bevat per aansluiting de meterstanden die in het verleden zijn vastgesteld naar aanleiding van bijvoorbeeld het opstellen van een jaarfactuur, een overstap van leverancier of een vervanging van de meter.