Terug naar kennisbank

EU verordening van de commissie inzake van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen

Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument2 augustus 2017Matthieu van den Beld

Verordening (EU) 2017/1485

Gezien Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaardenvoortoegangtothetnetvoor grensoverschrijdendehandelinelektriciteitentotintrekkingvan Verordening (EG) nr. 1228/2003 (1), en met name artikel 18, lid 3, onder d), en artikel 18, lid 5,...