Terug naar kennisbank

Codebesluit meerdere leveranciers op een aansluiting (MLOEA)

Elektriciteit Aansluiting, LeveringWetgevingsdocument17 juli 2017Matthieu van den Beld

Met dit codebesluit krijgen groot- en kleinverbruikers de mogelijkheid om met meer dan één elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten.

Met dit codebesluit wijzigt de Autoriteit Consument en Markt regelgeving voor de elektriciteits-markt. Hierdoor krijgen groot- en kleinverbruikers de mogelijkheid om met meer dan één elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten. Een huishoudelijke afnemer die elektriciteit afneemt bij een bepaalde leverancier, kan dan bijvoorbeeld een andere leverancier kiezen voor het oplaadpunt van zijn elektrische auto. Een tweede voorbeeld is een grootzakelijke afnemer die naast het elektriciteitsverbruik ten behoeve van zijn bedrijf over een productie-installatie beschikt. Voor deze afnemer kan het voordelig zijn om zijn elektriciteitsverbruik te contracteren bij de ene leverancier en zijn elektriciteitsproductie bij een andere leverancier. Deze nieuwe keuzemogelijk-heid kan een stimulans zijn voor de energietransitie in Nederland.