Terug naar kennisbank

Rapport Projectgroep "Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet"

Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport1 augustus 2013Matthieu van den Beld

Zijn de aanzienlijke investeringen die de LNB en de RNB in de netten moeten doen proportioneel en in verhouding tot de verbetering van de leveringszekerheid die zij opleveren. 

In deze rapportage is geanalyseerd:
• hoe groot de kans is dat bepaalde elementen in het net (zoals masten, transformatoren, railsystemen en circuits) falen en wat daarvan de economische en maatschappelijke impact is;
• welke maatregelen zowel de kansen op, als de effecten van stroomstoringen ten gevolge van storingen aan bepaalde elementen of tijdens bepaalde situaties, kunnen verminderen;
• wat de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) zijn van investeringen in enkelvoudige storingsreserve bij deze elementen of situaties.

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van verschillende bronnen: "best practices" in het buitenland, deskundigheid bij de netbeheerders, statistische data waaronder de landelijke storingsdatabase Nestor  en relevante onderzoeken.

Bron: EZK