Terug naar kennisbank

CE Delft Variabilisering transporttarieven

Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport1 januari 2013Matthieu van den Beld

In deze studie zijn de effecten van variabilisatie van de transporttarieven van elektriciteit onderzocht (flexibiliteit). Door variabilisering van de transportkosten, krijgen gebruikers een prikkel om minder elektriciteit te gebruiken en/of hun verbruik te verplaatsen naar een tijdstip buiten de piekmomenten.

Effecten voor de consument, netbeheerder en samenleving
In deze studie onderzoeken we de effecten van variabilisatie van de transporttarieven van elektriciteit. Door variabilisering van de transportkosten krijgen gebruikers een prikkel om minder elektriciteit te gebruiken en/of hun verbruik te verplaatsen naar een tijdstip buiten de piekmomenten. Hierdoor dalen de kosten van het Nederlandse transportnetwerk, vindt een betere kostentoerekening plaats aan die gebruikers die de hoge kosten veroorzaken, en wordt bovendien energiebesparing en energieproductie achter de meter een extra impuls gegeven.

Bron: CE Delft