Terug naar kennisbank

Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenRapport29 maart 2011Matthieu van den Beld

Onderzoek inaar de doorberekening van de kosten van netverliezen. Waar worden netverliezen veroorzaakt en op welke (objectieve) wijzen zijn de kosten voor deze netverliezen aan afnemers toe te rekenen.

De kernvragen die door het onderzoek worden beantwoord, zijn:

  • Waar in het elektriciteitsnet worden netverliezen veroorzaakt en wat is de omvang van deze verliezen?
  • Op welke wijze worden de kosten van netverliezen over de verschillende groepen eindgebruikers verdeeld?
  • Op welke alternatieve wijze(n) kunnen de kosten van netverlies aan afnemers worden toegerekend?

Binnen het kader van de Tarievencode Elektriciteit is onderzoek gedaan naar de huidige verdelingswijze van netverliezen over diverse groepen eindgebruikers. Buiten dit kader is een kwalitatieve analyse gedaan van alternatieve toerekeningsmethoden.

Bron: KEMA/SEO