Terug naar kennisbank

ATO Tennet Modelovereenkomsten en voorwaarden

Elektriciteit Aansluiting8 juni 2010Matthieu van den Beld

Modelovereenkomst voor bedrijven die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT. Dit document verschaft duidelijkheid en eenduidigheid over de rechten en plichten rondom aansluitingen op het hoogspanningsnet.

Hans en MelTenneT en VEMW hebben overeenstemming bereikt over een modelovereenkomst voor bedrijven die aangesloten zijn op het hoogspanningsnet van TenneT. Dit document verschaft duidelijkheid en eenduidigheid over de rechten en plichten rondom aansluitingen op het hoogspanningsnet en zal breed gebruikt gaan worden.


In de modelovereenkomst, bestaande uit een standaard aansluit- en transportovereenkomst (ATO) en standaard algemene voorwaarden, staan de rechten en plichten van zowel elektriciteitstransporteur TenneT als de rechtstreeks op haar net aangesloten partijen vermeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken over de hoeveelheid elektriciteit die de aangeslotene kan invoeden op - of afnemen van - het hoogspanningsnet, het onderhoud van de aansluiting, de facturering en betaling als ook de aansprakelijkheid. Het model is ontwikkeld door elektriciteitstransporteur TenneT en voorgelegd aan VEMW, die als belangenbehartiger van zakelijke energiegebruikers optreedt. TenneT gebruikt de modelovereenkomst zowel voor bestaande als nieuwe klanten op het 110 en 150 kV.

Algemeen directeur Hans GrŌčnfeld van Vemw ziet de modelovereenkomst als een "solide basis" om afspraken te maken over de specifieke aansluiting van klanten.