Terug naar kennisbank

Stroomschema Meetbeheerovereenkomst elektriciteit

Elektriciteit AansluitingSchema1 november 2004Matthieu van den Beld

Handig schema met informatie over de voorwaarden voor de overeenkomst met een meetbedrijf en welke stappen u moet ondernemen om een meetbeheerovereenkomst met een meetbedrijf aan te gaan.

Elke aangeslotene met een vermogen van meer dan 100 kVA dient over een meting te beschikken die per kwartier meet en die op afstand kan worden uitlezen. Alleen gecertificeerde en geaccrediteerde meetbedrijven mogen deze werkzaamheden verrichten. Tennet houdt een register bij van erkende meetbedrijven. Ele grote afnmeer kan een keuze maken uit een meetbedrijf. Taken van een meetverantwoordelijk bedrijf zijn:

  • Plaatsen van de energiemeter 
  • aflezen meter of op afstand verzamelen van meetdata 
  • energieverbruiken vaststellen en valideren 
  • verzenden verbruiksgegevens naar netbeheerders 
  • periodieke controle en onderhoud van meter

Dit strooomschema helpt je bij het maken van een keuze van een meetbedrijf.