Inspiratietour online: Duurzame financiering

Online
Terug naar overzicht

Het platform is een initiatief van RVO, VEMW, NVDE en netwerkpartners.

Krijg inzicht in de subsidiemogelijkheden tijdens de 3 fases van innovatie tijdens deze inspiratietour. Daarnaast laten we een aantal praktijkvoorbeelden zien van complexe financieringstrajecten en de oplossingen.

Je hebt eindelijk de stap gezet: je wilt je bedrijf nu echt verduurzamen. Inmiddels onderzoekt je bedrijf waar het energie kan besparen, de uitstoot van stoffen kan beperken of de warmtevraag in het productieproces kan verlagen.

Maar dan komt de grootste uitdaging: de financiering rond krijgen. Is er voldoende eigen vermogen, heb je recht op subsidie, wil je vreemd vermogen aantrekken? Wat is de terugverdientijd van de investering en hoe draagt deze bij aan de financiële doelen van je bedrijf? En waar kan de overheid helpen om de financiele balans in lijn te brengen met de duurzame maatschappelijke doelen?

Dinsdag 6 februari nemen we je mee langs een aantal dilemma’s bij het verduurzamen van je bedrijf en laten we ook de financiële oplossingen zien.

Programma

Duurzame subsidies voor de 3 fases van innovatie

Spreker: Frank Huis in ’t Veld, adviseur Duurzame Industrie bij RVO

De systeemtransformatie waar de industrie voor staat, vraagt om technische innovatie. Doorgaans doorloopt zo’n innovatietraject 3 fases:

  • 1: onderzoek en ontwikkeling
  • 2: pilot en demonstratie
  • 3: opschaling en investering

Met de fase veranderen de schaal, de investeringssommen en de financiële en technische risico’s. Het is dan ook niet vreemd dat de financiële instrumenten van de overheid hierop zijn aangepast. Frank Huis in ’t Veld kan je niet alleen vertellen welke investerings- en exploitatiesubsidies per fase beschikbaar zijn, maar laat ook praktijkvoorbeelden zien die de subsidiedilemma’s blootleggen.

Van verduurzamingsidee naar financieringsplan

Spreker: Niels Schoorlemmer, senior consultant Renewable Energy & Energy Efficiency bij EGEN

Duurzame stoom zonder zorgen

Spreker: Stephen Abraham-Reynolds, projectontwikkelaar hernieuwbare energieoplossingen Eneco

Wie zijn stoomvoorziening wil verduurzamen, hoeft daarvoor niet persé zelf te investeren. Zogenaamde Energy Service cCompanies (Esco’s) bieden een soort leasecontracten aan waarbij ze de investeringen voor hun rekening nemen en ook installaties beheren en onderhouden. Inmiddels heeft Eneco ervaring met meerdere van dit soort overeenkomsten. Stephen Abraham-Reynolds deelt graag zijn ervaring met steam-as-a -service.

Meld je aan