Masterclass CO₂-reductie Industrie voorjaar 2024

Online
Terug naar overzicht

KWA Bedrijfsadviseurs, VEMW, NVDE en RVO organiseren voor de zevende opeenvolgende keer de Masterclass CO₂-reductie Industrie. In 4 sessies werken 20 deelnemers concreet aan de verduurzaming van hun eigen bedrijfsvoering.

Voor wie is de masterclass?

De masterclassreeks is voor medewerkers van industriële productiebedrijven. Het bedrijf heeft de ambitie om de CO₂-emissie te verlagen door procesmaatregelen te nemen in de eigen bedrijfsvoering en/ of duurzame energiebronnen en grondstoffen in te zetten.

Wat gaan we doen?

Tijdens de masterclassreeks ligt de focus op het verlagen van energetische- en procesemissies. Elke deelnemer onderzoekt wat de beste verduurzamingsopties zijn voor zijn bedrijf en schrijft een stappenplan om daadwerkelijk CO₂-reductie te realiseren.

De deelnemers starten met een analyse van de huidige situatie. Daarna worden er verschillende technieken behandeld waarmee het bedrijf CO₂-reductie realiseert. Van de interessante CO₂-reductie opties wordt de daadwerkelijke reductie berekend en de mogelijke koppeling met kansrijke en natuurlijke transitiemomenten onderzocht. Er is aandacht voor stimuleringsmaatregelen zoals subsidies en de besluitvorming, het verkrijgen van draagvlak en commitment binnen het bedrijf, omgang met weerstand en de ambassadeursrol om de CO₂-reductie plannen te laten slagen.

We behandelen aansprekende (reken)voorbeelden, realistische cases en handelingsperspectieven. In het besloten netwerk van deelnemers in soortgelijke situatie kunt u sparren over ideeën en meer.

Data en interesse

De Masterclass is opgedeeld in 4 online sessies van elk 2 uur. Let op: van deelnemers wordt verwacht dat zij de gehele reeks, vanaf het begin volgen. Alle sessies vinden plaats van 10.00 – 12.00 uur. Tussen de sessies door werken deelnemers de onderdelen uit, alleen of in samenwerking met anderen. Tevens kunnen de cursusleiders de cursisten ondersteunen bij het opstellen van de CO₂-reductielijn.

  • 1ste sessie; di 6 februari- Aftrap door Jacques van de Worp
  • 2de sessie; di 27 februari - Gastspreker Timme Lucassen over CO2 maatregelen
  • 3de sessie; di 19 maart – Gastsperker Jeroen de Beer over stimuleringsmaatregelen
  • 4de sessie; di 16 april – Gastspreker Martijn Bos iver SDE+

Aanmelden

Aan de masterclass kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Bij meer inschrijvingen kiezen we op basis van first come, first serve én beschikbaarheid. We bespreken ook de mogelijkheid voor deelname aan een volgende reeks.

Meld je aan