VEMW Informatiebijeenkomst gasvoorziening; verwachtingen t.a.v. leveringszekerheid en markt

Online

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Terug naar overzicht

Deelname is gratis en exclusief voor leden van VEMW

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door historisch hoge prijzen op de gasmarkt, prijsvolatiliteit en onzekerheid ten aan zien van de leveringszekerheid. In een aantal bedrijfstakken is het energiegebruik fors gereduceerd -soms met tientallen procenten- omdat de kosten zo hoog waren dat produceren niet langer rendabel was. De belangrijkste onderliggende oorzaken, geopolitieke aspecten van de oorlog in Oekraïne, de boycot van Russisch gas de sabotage van de Nordstream pijpleiding, zijn naar verwachting komend jaar niet weggenomen. Dat roept de vraag op hoe de komende winterperiode zal verlopen:

  • Is er voldoende aanbod van (vloeibaar) gas?
  • Zijn de gasbergingen goed gevuld?
  • Kan het Groningenveld nog aangesproken worden, en zo ja, in welke mate?
  • Is er voldoende kwaliteitsconversie capaciteit beschikbaar?
  • Is het Bescherm- en Herstelplan Gas (BHG) bij een ernstig gastekort nu voldoende duidelijk? Wie wordt wanneer en in welke mate afgeschakeld?
  • Met welke gasprijzen kunnen of moeten we rekening houden?

Op deze vragen gaan de volgende sprekers tijdens de online bijeenkomst in:

Opening van de sessie door de host
Hans Grünfeld – algemeen directeur VEMW

Hoe wordt de leveringszekerheid gas de komende winter geborgd en hoe wordt omgegaan met een eventueel gastekort?
Jacques van de Worp – beleidsadviseur VEMW

Ontwikkelingen op de gasmarkt
Lucien Wiegers – Managing Director, Head of Trading Eneco

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.