Webinar Congestie op de stroomnetten

Online
Elektriciteit Aansluiting

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Terug naar overzicht

Kunnen gebruikers verlichting brengen en zo ja, hoe dan en waarom?

Het probleem van congestie op de elektriciteitsnetten is inmiddels breed bekend; op steeds meer plaatsen weigeren netbeheerders gebruikers aan te sluiten en transportvermogen aan te bieden.

Om de schaarse netcapaciteit zo volledig mogelijk te benutten, zijn netbeheerders verplicht congestiemanagement uit te voeren. Netgebruikers kunnen via congestiemanagement helpen om de beperkte netcapaciteit maximaal te benutten. Aangeslotenen kunnen zelfs worden verplicht om aan congestiemanagement deel te nemen.

Kortom, er staat druk op grootverbruikers om flexibel gebruik te maken van het elektriciteitsnet.

Tegelijkertijd loopt het toepassen van congestiemanagement in de praktijk tegen belemmeringen aan.

Alle reden voor VEMW om een online seminar te organiseren, waarin u van ons alle relevante informatie krijgt, en met bijdragen van de hoofdrolspelers: landelijk netbeheerder TenneT, de toezichthouder ACM, en een faciliterende congestie service provider (CSP).

Aan de orde komen concrete vragen zoals:

  • Moet ik deelnemen aan congestiemanagement?
  • Wat levert deelname aan congestiemanagement mij op?
  • Wat komt er praktisch kijken bij deelname aan congestiemanagement?
  • Hoe neem ik deel aan congestiemanagement?

Er is volop ruimte om uw vragen te stellen aan de sprekers.

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.