Maintenance for Energy

Elektriciteit
Terug naar overzicht

Vanwege te weinig belangstellenden, gaat dit event helaas niet door

Tata Steel, Velsen-Noord

“Power Quality”

Vrij vertaald is de betekenis van Power Quality: Stroom- en Spanningskwaliteit. Het is dus eigenlijk een verzamelnaam voor de kwaliteit van elektriciteit. Zoals vermogen beschreven kan worden als stroom en spanning, zo kan Power Quality beschreven worden als stroom- en spanningskwaliteit.

Dit lijkt misschien statisch, maar dat is het in het geheel niet!

Wat kan er bijvoorbeeld mis gaan, wat is daarvan de oorzaak en hoe los je het weer op? De stroom- en spanningskwaliteit kan, wanneer deze niet optimaal is, problemen veroorzaken bij machines en technische installaties. Het gevolg van een slechte Power Quality kan zelfs een reden zijn dat volledige technische installaties stil komen te staan. Deze dag staat in het teken van Power Quality; storingen, sensoren, stroomkwaliteit en safety. Een niet te missen editie van Energie Verenigd, want iedereen heeft hier op zijn eigen manier mee te maken.

 

13.00 uur            Ontvangst en registratie

13.30 uur            Opening door de Dagvoorzitter; Gertjan Lankhorst, Voorzitter VEMW

13.45 uur         “Systematisch storingzoeken”
Jan VerploegenAdviseur PQ en kortsluitstroom meetdeskundige, Veriteq
Jan geeft een introductie in de theorie achter de Power Quality en in het bijzonder de typering van PQ storingen. Leer van verschillende praktijkvoorbeelden, neem de tips mee naar je eigen werkomgeving en raak op de hoogte van te gebruiken tools

14.15 uur            “Wettelijk kader”
Chiel Bakker, Beleidsadviseur VEMW
Zowel netbeheerders als aangeslotenen, zijn door wetgeving beperkt in de verstoring van spanningskwaliteit die zij mogen veroorzaken, en beschermd door regels over een minimum aan spanningskwaliteit die moet worden geborgd  

14.30 uur         Digitalisering van de industrie”
Egbert Jan Sol, Programmadirecteur Smart Industry, TNO
Sensoren, digital twinning en machine learning support hebben zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. De aanschaf en toepassing van sensoren is steeds eenvoudiger. Dit zorgt ervoor dat middels (slimme)technologieën constant kan worden gemeten en storingen kunnen worden voorkomen. Maar, het zorgt ook dat het werk verandert en er de komende jaren continue bijgeschoold moet worden

15.00 uur            Koffiepauze

15:30 uur         Risico gebaseerd onderhoud maakt je wendbaar”
Marcel van Rijs, Specialist Tactische Instandhouding Asset Management, Stedin
Hoe kun je met je onderhoudsstrategie anticiperen op deze ontwikkelingen? Volgens Marcel is het essentieel om het juiste te doen op het juiste moment. “Je hoeft niet alles over een andere boeg te gooien, je moet slimmer werken”

16.00 uur         “Storingen en Veiligheid”
Bert van Hooff, Energie Performance Manager Electricity, Tata Steel
Tata Steel vertelt over de impact van spanningskwaliteit op de bedrijfsvoering. Dit raakt de eindafnemer zowel door de beperkingen aan de hinder die zij mogen veroorzaken, als via de impact van storingen in spanningskwaliteit op hun productieproces

16.30 uur         Rondleiding Tata Steel

17.00 uur         Afsluitende netwerkborrel

Gerelateerde activiteiten

  1. ENERGIE OPSLAG & -DISTRIBUTIE

    Elektriciteit Gassen Netwerken, Levering
  2. Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem

    Elektriciteit Markt