Webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties

Online
Afvalwater Legionella Industriewater Wet- en regelgeving

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Legionella blauw Terug naar overzicht

Handvatten voor een gestructureerde beheersing van legionellarisico’s

In de afgelopen jaren zijn in Nederland gevallen van longontsteking door Legionella toegeschreven aan biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI). In opdracht van het ministerie van I&W is door KWR en Royal HaskoningDHV een Handreiking opgesteld waarmee legionellarisico’s in AWZI kunnen worden beheerst. Deze handreiking is richtinggevend voor bedrijven en toezichthouders. Op woensdag 5 oktober organiseert VEMW samen met Normec Kalsbeek en in afstemming met de brancheorganisaties VNCI, VNPI en VNP het webinar “Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties: handvatten voor een gestructureerde beheersing van legionellarisico’s”.

Tijdens het webinar informeren diverse sprekers u over de inhoud en toepassing van de Handreiking en over de wijze waarop u in de praktijk invulling kan geven aan de detectie van legionella en aan de beoordeling en beheersing van legionellarisico’s en ook het toezicht door het bevoegd gezag komt aan bod.  Het webinar start om 10:00 uur en duurt tot 12:00 uur.

Tijdens dit webinar wordt u bijgepraat door en kunt u vragen stellen aan:

  • Frank Oesterholt (Senior onderzoeker bij KWR Water Research Institute), over de Handreiking “Legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties”;
  • Naomi Schilderink (Business Unit Manager Offshore en Industrie bij Normec Kalsbeek), over beheersing van legionellarisico’s in de praktijk;
  • Griëtte Bosman (Manager microbiologie bij Normec Dumea), over de detectie van legionella in waterzuiveringsinstallaties.

Aanmelden
U kunt zich hieronder aanmelden voor het webinar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thessa de Ridder, tr@vemw.nl of via telefoonnummer 0348 48 43 57. 

Indien uw organisatie geen lid is van onze Vereniging, bent u alsnog van harte welkom bij dit webinar. U kunt Thessa de Ridder via tr@vemw.nl een e-mail sturen met de vermelding dat u graag deelneemt. 

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.