Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem

Elektriciteit
Terug naar overzicht

DNV’s Energy Academy organiseert op (28-29 november 2022) een tweedaagse cursus waarin de basisbeginselen worden uitgelegd van elektriciteitsproductie, elektriciteitsvoorziening en markten. Gebruikte terminologie, netwerkstructuur en netwerkcomponenten, marktspelers en de coördinatie van vraag en aanbod worden behandeld. Ook is er aandacht voor de layout, werking, kwaliteit en beveiliging van het elektriciteitsnet. De basisprincipes worden gerelateerd aan nieuwe ontwikkelingen, zoals smart grids en duurzame opwekking. 

Deelnemers krijgen antwoord op vragen zoals:

  • Wie zijn de stakeholders in het elektriciteitsvoorzieningssysteem, welke rol spelen zij en wat zijn hun verantwoordelijkheden?
  • Hoe werkt het elektriciteitsvoorzieningssysteem en wat zijn de belangrijkste componenten ervan?
  • Welke veiligheids- en beveiligingssystemen zijn op het net geïnstalleerd?
  • Wat is precies het verschil tussen stroom, spanning, vermogen en energie?
  • Wat zijn actief vermogen en blindvermogen, en waarom zijn zij belangrijk?
  • Hoe wordt de spanningskwaliteit van het netwerk beïnvloed?
  • Hoe worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd in elektriciteitsmarkten, en welke rol kan opslag daarbij spelen?
  • Hoe wordt bepaald welke productie-eenheden elektriciteit leveren?
  • Wat wordt bedoeld met power flow en netwerkcongestie?
  • Welke effecten hebben duurzame energiebronnen op het net en op de markt?

Er is tevens gelegenheid om vragen te stellen aan erkende experts en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor iedereen die direct of indirect met elektriciteitsvoorzieningssystemen werkt en meer wil weten over deze gerelateerde onderwerpen. Elementaire kennis van elektriciteit en natuurkunde is gewenst, maar niet noodzakelijk.

Datum:   28-29 november 2022
Locatie: klassikaal in Arnhem
Kosten: € 1150 voor VEMW-leden (€ 1295 voor niet-leden)
Taal: Engels of Nederlands (afhankelijk van de groepssamenstelling)

Meer informatie:
Energy Academy
T: +31 (0)6 29602659 / +31 (0)6 15063593 / +31 (0)6 18410601
E: academy.energy@dnv.com 
W: www.dnv.nl/energy-academy
Trainingspagina: Introductiecursus Elektriciteitsvoorzieningssysteem
Registratie: registratiepagina